Labradormästerskapet

Labradormästerskapet är en årlig tävling som har funnits sedan 1980. Här tävlar deltagarna i grenarna arbetstest och utställning. Tävlingarna arrangeras av en region, där den som vill ta en mästartitel måste ställa upp i båda grenarna. Labradormästerskapet utser tre vinnare varje år i klasserna Labradormästare, Nybörjarmästare och Veteranmästare. Reglerna för tävlingen fastställs av Labrador retrieverklubbens styrelse och syftar till att prisa de hundar som visar goda resultat både i jakt och i uppvisning. Mästerskapet är öppet för alla labrador retrievers som är registrerad i en kennelklubb med FCI-standard, är id-märkt samt har en ägare eller förare som har medlemskap i Labradorklubben.

I Labradormästerskapet tävlas alltså i två grenar och tre klasser. De yngsta tävlande ska vara mellan nio och tjugofyra månader gamla på tävlingsdagen. I Veteranklassen tävlar hundar som är äldre än åtta år och övriga tävlar i Mästarklassen. På området tillåts inga valpar som är yngre än fyra månader, varken vid det så kallade WT- eller exteriörstestet. WT står för working test och är en förkortning för jaktdelen. Exteriörsdelen bedöms enligt labradorens rasstandard och alla hundar får en skriftlig utvärdering. Hanar och tikar tävlar på samma villkor och i mixade klasser. WT-delen ska innehålla fem stationer där hundarna från början startar med 20 poäng och varje fel innebär poängavdrag.

Finalen i Labradormästerskapet

För att koras som vinnare i Labradormästerskapet måste hunden ha tagit poäng i samtliga stationer på WT-delen. Denna poäng slås sedan ihop med poängen i exteriörsdelen. Om två tävlande lag skulle hamna på samma poäng vinner det ekipage som har bäst resultat från WT. Tävlingen är öppen för de flesta individer, som tidigare nämnts, men det finns några undantag. Om hunden har en smittsam sjukdom eller ohyra få den inte delta, inte heller om den har haft eller misstänks ha haft valpsjuka, parvovirus eller kennelhosta. Har hunden medverkat på andra tävlingar och vid tre samlade tillfällen blivit diskvalificerad på grund av sin mentalitet får den inte heller delta.

Labradormästerskapet ger poäng för utseende och jaktegenskaper